Strona główna

Strona główna

Szanowni mieszkańcy,

informuję, że z dniem 17 listopada 2021 r. Urząd Gminy Włocławek oddaje do Państwa dyspozycji nową platformę Biuletynu Informacji Publicznej. Nowa strona dostępna jest pod adresem nowy.bip.gmina.wloclawek.pl. Wymiana starej strony na nową nastąpi 17 grudnia 2021 r.

Nowa forma BIP jest kolejnym krokiem w celu usprawnienia obsługi mieszkańców Gminy Włocławek, zatem Państwa opinia odnośnie nowego projektu będzie dla nas kluczowa. Dlatego też utworzyliśmy nowy adres skrzynki elektronicznej pomoc-bip@g.wloclawek.pl na który mogą państwo przesyłać swoje opinie oraz uwagi. Część informacji na nowej praformie kieruje jeszcze do starych zasobów (zakładka archiwum bip). Przenoszenie danych i uruchamianie kolejnych obszarów następować będzie sukcesywnie. Dotychczasowa strona BIP po dniu 17 grudnia 2021 r. będzie nadal dostępna jako archiwum online. Dziękujemy za wyrozumiałość oraz zachęcamy do nadsyłania opinii i uwag.

Wójt Gminy Włocławek


Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2020 poz. 2176) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002176


Dane inspektora ochrony danych udostępnione na podstawie art. 11 ustawy z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Wójt Gminy Włocławek informuje, że inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Włocławek jest:

1) imię i nazwisko inspektora ochrony danych: Krzysztof Kiełbasa

2) adres poczty elektronicznej inspektora ochrony danych: inspektor@cbi24.pl

3) numer telefonu: +48 533 434 220

RODO - klauzule informacyjne zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (41kB) pdf  

Zasady udostępniania dokumentów w wersji papierowej uszczegóławiają  zapisy § 94 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/219/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. Nr 99 poz. 1653) ze zmianami.
       "§ 94.1. Dokumenty dotyczące posiedzeń Rady oraz Komisji Rady będą udostępniane w każdy wtorek i czwartek w godzinach pracy urzędu w obecności Pracownika ds. obsługi Rady Gminy.
2. Pozostałe dokumenty będą udostępniane codziennie w obecności pracownika referatu, w którym dokumenty się znajdują.
3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Wójta Gminy lub upoważnionej przez niego osoby, dokumenty, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione w innych terminach".

Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68). 

BIP  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (211kB)

Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów.


metryczka


Wytworzył: Kamil Wieczorek (6 lutego 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (22 grudnia 2011, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Piotr Dobiński (24 listopada 2021, 15:08:14)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 491603